Information vesterport.dk

 

Her har du mulighed for at søge informationer. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, her eller under spørgsmål og svar, er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf.: 98 42 61 11.

Beboerbladet

Bladet udkommer 4 gange årligt. Alle beboere er velkommen til at lave indlæg / debat i bladet. Indlæg kan afleveres til administrationen på Abildgårdsvej 35 eller du kan sende en mail til beboerbladet@vesterport.dk
 

 • 12,00 KB
  2020
 • 12,00 KB
  2022
 • 12,00 KB
  2023
 • 5,49 MB
  Beboerblad nr. 1 2024.pdf
 • 6,86 MB
  Beboerblad nr. 2 2024.pdf
 

Beboerblad nr. 1 - 2020Beboerblad nr. 1 - 2021
Beboerblad nr. 2 - 2020Beboerblad nr. 2 - 2021
Beboerblad nr. 3 - 2020Beboerblad nr. 3 - 2021
Beboerblad nr. 4 - 2020Beboerblad nr. 4 - 2021
Beboerblad nr. 5 - 2020 
  
Beboerblad nr. 1 2019Beboerblad nr 5 2018
Beboerblad nr. 2 2019Beboerblad nr 4 2018
Beboerblad nr. 3 2019Beboerblad nr. 3 2018
Beboerblad nr. 4  2019Beboerblad nr 2 2018
Beboerblad nr. 5 2019Beboerblad nr 1 2018
  
Beboerblad nr. 5 2016Beboerblad nr 5 2017
Beboerblad nr. 4 2016Beboerblad nr 4 2017
Beboerblad nr. 3 2016Beboerblad nr 3 2017 
Beboerblad nr. 2 2016Beboerblad nr 2 2017
Beboerblad nr. 1 2016Beboerblad nr 1 2017
  
Beboerblad nr. 5 2015Beboerblad nr. 5 2014
Beboerblad nr. 4 2015Beboerblad nr. 4 2014
Beboerblad nr. 3 2015Beboerblad nr. 3 2014
Beboerblad nr. 2 2015Beboerblad nr. 2 2014
Beboerblad nr. 1 2015Beboerblad nr. 1 2014
  
Beboerblad nr. 5 2013Beboerblad nr. 5 2012
Beboerblad nr. 4 2013Beboerblad nr. 4 2012
Beboerblad nr. 3 2013Beboerblad nr. 3 2012
Beboerblad nr. 2 2013Beboerblad nr. 2 2012
Beboerblad nr. 1 2013Beboerblad nr. 1 2012
  
Beboerblad nr. 5 2011Beboerblad nr. 5 2010
Beboerblad nr. 4 2011Beboerblad nr. 4 2010
Beboerblad nr. 3 2011Beboerblad nr. 3 2010
Beboerblad nr. 2 2011Beboerblad nr. 2 2010
Beboerblad nr. 1 2011Beboerblad nr. 1 2010

Redaktionen:

Redaktion
Jette Sørensen
Knudensvej 80 st.h.
Redaktør
Kirsten Beith
Prisevej 37
Redaktion
Henrik Nielsen
Havnefronten 16

Boligstøtte

 

Hvis du bor til leje, med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

Der er to slags boligstøtte:
Boligydelse, for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt en social pension - det vil sige folke- og førtidspension.
Boligsikring, for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

 • boligens størrelse
 • husstandens størrelse
 • husstandens indkomst og formue


Sådan søges boligstøtte
 
Det er kun muligt at få boligstøtte efter ansøgning.

 • Du kan søge boligstøtte som digitalt post via www.borger.dk/boligstoette.
 • Du kan først få boligstøtte fra det tidspunkt, du søger om det
 • Boligstøtten beregnes på baggrund af de oplysninger, Udbetaling Danmark har på ansøgningstidspunktet


Hvis der kommer ændringer i din husleje får Udbetaling Danmark automatisk besked. Ved indkomstændringer kontakt Udbetaling Danmark og giv dem besked om ændringen.
Selv de mindste ændringer kan påvirke boligstøtten.
Hvis du har ændringer af betydning for boligstøttens størrelse, f.eks. i indkomst eller formue eller i antallet af børn, skal du straks kontakte "Udbetaling Danmark". På den måde får du altid den korrekte boligstøtte. 


Regn din boligstøtte ud på internettet

Vil du have et hurtigt overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på adressen www.borger.dk - under valgmuligheden SELVBETJENING skal du vælge Beregn din boligstøtte. På beregningssiden kan du indtaste dine egne tal og straks få en vejledende beregning - men du kan også lade Udbetaling Danmark foretage den endelige beregning.


Boligforeningen Vesterport indberetter hver måned huslejen for de enkelte lejligheder til Udbetaling Danmark.  

Blanketter

Her nedenunder finder du diverse blanketter. 

Er du i tvivl - så kontakt os på tlf. 9842 6111

 

Udbetaling fra vedligeholdelseskonto

Hvis du skal hæve på lejemålets vedligeholdelseskonto, kan du udskrive b-ordning udbetalingsbilag:

 • 57,37 KB
  Udbetalingsbilag med nemkonto.pdf

Opsigelse

Når du skal opsige din lejlighed, har vi brug for, at få det på skrift. Du kan udskrive opsigelsesblanketten her. Det er en god idé at gennemlæse vejledningen inden opsigelse. Opsigelsen skal du sende til Boligforeningen Vesterport, Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.

Du kan også opsige din bolig digitalt, hvis du har NemId - tryk her: Opsigelse med Nemid

Hvis boligen er et dødsbo - opsiges boligen digitalt via dette link: Opsigelse dødsbo 

OBS - Når du har udfyldt opsigelsesblanketten og alle parter har underskrevet, skal du være opmærksom på, om du modtager en bekræftigelse på mail om at den er afsendt korrekt.

Ellers kontakt Vesterport's administration på tlf: 9842 6111.

 • 24,06 KB
  Opsigelsesblanket.pdf
 • 515,51 KB
  Vedjledning om opsigelse samt opsigelsesblanket.pdf

Samtykkeerklæring

Her kan du finde blanketter til samtykkeerklæring om helbredsoplysninger iforbindelse med optagelse på venteliste samt ved kontakt til Vesterport omkring lejeforhold og medlemsskab.

 

 • 89,66 KB
  Samtykkeerklæring - helbredsoplysninger.pdf
 • 29,36 KB
  Samtykkeerklring ved henvendelse om lejeforhold og medlemsskab.pdf

Tilladelse til indflytning 3 dage før

Hvis fraflytter giver tilladelse til indflytning 3 dage før overtagelse af lejligheden, kan fraflytter udskrive blanketten.

 • 27,82 KB
  Tilladelse til indflyt 3 dage før.pdf

Råderet

Skal du ansøge om, at gøre brug af din råderet i forbindelse med ændringer i din bolig, kan du udskrive ansøgning.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Overdragelse

Hvis du skal overtage noget fra den tidligere lejer skal overtagelsessedlen udfyldes og fraflytter skal aflevere den til fraflytningssynet.

 • 15,13 KB
  overtagelsesseddel ved fraflytning.pdf

A & B-ordningen i hovedtræk

A-ordningen

OMFATTER KUN ÆLDRE BOLIGER

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normailistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring og evt. gulvafslibning.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 

Udgifter til normal istandsættelse samt misligholdelse fratrækkes dit indbetalte indskud før udbetaling af evt. restindskud.

 

B-ordningen

Det er besluttet, at der opspares et beløb pr. m2 pr. år, der indsættes på en konto tilhørende hvert lejemål.
Beløbet kan bruges af den enkelte beboer til tapetsering, maling, gulvbehandling m.v., og arbejdet kan udføres af beboeren selv eller af et firma. Det er dog en betingelse, at der handles med momsregisterede firmaer. 

Når en beboer selv har udført vedligeholdelse af sin bolig, eller har ladet arbejdet udføre - afleveres de betalte fakturaer sammen med et udbetalingsbilag til Vesterport's administration, og beløbet bliver overført til beboeren i løbet af 7 dage. ( Fakturaer skal aflevers senest 3 måneder efter indkøbsdagen).
Det mindste beløb, der kan hæves på vedligeholdelseskontoen, er 500 kr. - det højeste beløb, der kan hæves, er det beløb, der er opsamlet på lejemålets konto.

Den enkelte beboer må selv vurdere, om der er behov for vedligeholdelse af lejemålet, og kan rette henvendelse til Vesterport's administration og få oplyst, hvor mange penge der står på kontoen. Hvis der ønskes udført arbejde, der overstiger det beløb, der står på kontoen, må beboeren selv betale det overskydende beløb.
Når beboeren selv lader arbejdet udføre, eller aftaler udførelsen med et firma - er det ikke boligforeningen, der hæfter for kvalitet eller betaling til firmaet. Når den enkelte beboer har betalt regninger fra det pågældende firma - skal man selv kontrollere arbejdet/ materialerne og betale regningerne. 

Når en beboer har opsagt boligen, kan der ikke længere trækkes på kontoen.

Den indvendige vedligeholdelseskonto tilhører lejemålet, ikke beboeren, hvilket betyder at indestående på vedligeholdelseskontoen kan bruges af beboeren til istandsættelse i boperioden.

Ved opsigelse af lejemålet spærres den indvendige vedligeholdelseskonto for fraflytteren.

 

Flytning / opsigelse

Har du besluttet at flytte - så planlæg din flytning.

Du har 3 måneders opsigelse - fra den første i næste måned.
Du har mulighed for at bestille / aftale et forsyn ved at kontakte Vesterport's administration på tlf. 9842 6111. 

Efter administrationen har modtaget din opsigelse, vil du skriftligt modtage en anerkendelse af opsigelsen med et synstidspunkt.
Inden viceværten kan syne din bolig, skal den være tom og rengjort.

I forbindelse med synet vil der ske aflæsning af vand og varme. El-aflæsningen skal du selv foretage og meddele flytning til dit el-selskab.

HUSK at meddele flytning til folkeregisteret - det kan du gøre ved at bruge disse link:

www.frederikshavn.dk   - fælles log-in til ændring af adresse

www.PostNord.dk    - ændring af adresse hos PostNord

For at opsige din bolig, skal vi have det på skrift, du kan udskrive en opsigelsesblanket her. Det vil være en god ide at gennemlæse vejledningen inden opsigelse.

Du kan også opsige din bolig digitalt, hvis du har NemId - tryk her: Opsigelse med Nemid

Hvis boligen er et dødsbo - opsiges boligen digitalt via dette link: Opsigelse dødsbo 

KUN KOLLEGIEBOLIGER - opsigelse kollegie bolig via dette link: Opsigelse Frederikshavn Kollegium

OBS - Når du har udfyldt opsigelsesblanketten og alle parter har underskrevet, skal du være opmærksom på, om du modtager en bekræftigelse på mail om at den er afsendt korrekt.

Ellers kontakt os på tlf: 9842 6111

 • 24,06 KB
  Opsigelsesblanket.pdf
 • 515,51 KB
  Vedjledning om opsigelse samt opsigelsesblanket.pdf

Gildesale

For at leje gildesale i Vesterport skal du være medlem, og bor du ikke i Vesterport, kan du tidligst reservere gildesalen 3 måneder før du skal bruge den. 

Ved spørgsmål ring gerne til os - gildesalene udlejes ved henvendelse til Vesterport's administration på tlf. nr. 9842 6111

 

Abildgårdsvej 35

Der er plads til 100 personer

Lejeperiode      Leje DepositumIalt
Almindelig leje1.4001.4002.800
Korttidsleje:   
Hverdags leje 0-12 timer350350700
Hverdags leje 12-24 timer7007001.400

Korttidsleje er muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

 

Galleri Abildgårdsvej 35

L. P. Houmøllersvej 26 v/Brugsen

Der er plads til 50 personer.

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje1.0001.0002.000

Korttids leje:

   
Hverdage 0-12 timer250250500
Hverdage 1- 24 timer5005001.000

Korttidsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Galleri L. P. Houmøllersvej 26

L.P. Houmøllersvej 180 - Beboerhuset

Der er plads til 40 personer - udlejes til kl. 23.00

KUN BEBOERE I VESTERPORT KAN LEJE

Lejeperiode      Leje DepositumIalt
Almindelig leje7007001.400
Korttidsleje:   
Hverdage 1 døgn 8 - 24350350700
Hverdage 1/2 døgn 12 - 24175175350
Hverdage 1/4 døgn 8 - 14150150300
Endags leje weekend 8 - 24350350700

 

Galleri L.P. Houmøllersvej 180 - Beboerhuset

Flotillevej 3

Der er plads til 100 personer

Lejeperiode - MEDLEMMERLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn1.6001.6003.200
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer400400800
Hverdagsleje 12-24 timer8008001.600
Lejeperiode - BEBOERELejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn8008001.600
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer200200400
Hverdagsleje 12-24 timer400400800

Korttidsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Galleri Flotillevej 3

Engparken 119

Der er plads til 80 personer

KUN BEBOERE I ENGPARKEN/SØPARKEN KAN LEJE.

For udlejning kontakt Charlotte Nielsen, Engparken 65 - på tlf.: 2174 5164

Lejeperiode      Leje DepositumIalt
Almindelig leje1.00001.000
Korttidsleje:   

Mandag 12.00 - Tirsdag 08.00

Tirsdag 08.00 - Onsdag 08.00

Onsdag 08.00 - Torsdag 08.00

Torsdag 08.00 - Fredag 08.00

2500250

 

Galleri Engparken 119

Danmarksgade 22 A

Der er plads til 50 personer

KUN BEBOERE I AFDELING 7 KAN LEJE GILDESALEN

Lejeperiode      Leje 
Almindelig leje700
Korttidsleje: 
Hverdage mandag-torsdag (ikke helligdage)350

 

Galleri Danmarksgade 22 A

Havnefronten, Søndervej 38

Der er plads til 140 personer

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn1.7501.7503.500
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer437,50437,50875
Hverdagsleje 12-24 timer8758751750

Hverdagsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Galleri Havnefronten, Søndervej 38

Havnefronten Tårnet

Der er plads til 25 personer

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn7507501.500
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer187,50187,50375
Hverdagsleje 12-24 timer375375

750

Hverdagsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Havnefronten + Tårnet

 

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn2.2002.2004.400
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer5505501.100
Hverdagsleje 12-24 timer1.1001.1002.200

Hverdagsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Ankerpladsen, Stokken 12

Der er plads til 40 personer

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn1.0001.0002.000
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer250250500
Hverdagsleje 12-24 timer5005001.000

Hverdagsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Galleri Ankerpladsen, Stokken 12

Grundtvigs Have 1-3

Der er plads til 45 personer

LejeperiodeLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn1.0001.0002.000
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer250250500
Hverdagsleje 12-24 timer5005001.000

Hverdagsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Galleri Grundtvigs Have 1-3

Fladstrandsparken 111 - Fladstrandshus

Der er plads til 100 personer

KUN BEBOERE I VESTERPORT KAN LEJE

Lejeperiode      Leje DepositumIalt
Almindelig leje1.7501.7503.500
Korttidsleje 0-6 timer218,75218,75437,50
Korttidsleje 6-12 timer437,50437,50875
Korttidsleje 12-24 timer8758751.750

 

Galleri Fladstrandsparken 111 - Fladstrandshus

Gæsteværelser

For at leje gæsteværelser skal du bo i Vesterport eller være medlem.

Gæsteværelser udlejes ved henvendelse til Vesterport's administration på tlf. 9842 6111

Det gamle Vesterport - Rosborgvej

Der er 3 gæsteværelser i afdelingen 1 - Det gamle Vesterport.

Der er 2 gæsteværelser med 2 sovepladser pr. værelse - og 1 gæsteværelse med 4 sovepladser.

Pris pr. døgn er kr. 125,00 og der er IKKE tilladt husdyr.

 

De er blevet bygget i 2020 - og fremstår derfor nye og indbydende.

 

For udlejning og yderligere spørgsmål - kontakt afdelingsbestyrelsen på tlf. 6142 2765 i tidsrummene:

- mandag og tirsdag kl. 16.00 - 18.00

- resten af ugen kl. 15.00 - 17.00

 

Gæsteværelserne er midlertidigt lukket, grundet renovering 

Mølleparken L. P. Houmøllersvej 52

2 gæsteværelser m/bad. Indgang ved Sydbycenter.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag125
Leje pr. weekend. Fredag til mandag325

 

Fælledbo Flotillvej 3

1 gæsteværelse med bad. Indgang ved siden af gildesalen.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag125
Leje pr. weekend325
Udover 3 overnatninger pr. dag500

 • 38,30 KB
  Inventarliste gæsteværelse Fælledbo.pdf

Engparken 117

2 gæsteværelser m/bad 

KUN BEBOERE I ENGPARKEN/SØPARKEN KAN LEJE

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag100
Leje pr. weekend. Fredag til mandag300

 • 19,27 KB
  Inventarliste gæsteværelse Engparken.pdf

Danmarksgade 22 A

2 gæsteværelser.

KUN BEBOERE I AFDELING 7 KAN LEJE GÆSTEVÆRELSERNE.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag pr. 1. maj 2018100
Leje pr. weekend. Fredag til mandag250

 • 22,71 KB
  Inventarliste gæsteværelse Danmarksgade.pdf

Strandby

Havnefronten 26, Strandby. 1 gæsteværelse m/bad

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag150
Leje pr. weekend. Fredag til mandag300

 • 19,97 KB
  Inventarliste gæsteværelse Havnefronten.pdf

Elling

Grundvigshave 3, Elling, 1 gæsteværelse m/bad

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag100
Leje pr. weekend. Fredag til mandag200

 • 20,53 KB
  Inventarliste gæsteværelse Elling.pdf

Ingeborgvej

Der er 2 gæsteværelser på Ingeborgvej.

DET ER KUN BEBOERE PÅ INGEBORGVEJ & MEJERIVEJ SOM KAN LEJE.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag100
Leje pr. weekend200

 

Ravnshøj

KUN BEBOERE I AFDELING 17 KAN LEJE GÆSTEVÆRELSET

Mejerivej, Ravnshøj - 1 gæsteværelse.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag150

 

Fladstrandsparken 111 - Fladstrandshus

2 gæsteværelser med bad. Indgang ved siden af gildesalen.

KUN BEBOERE I VESTERPORT KAN LEJE

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag200
Leje pr. weekend500

 • 19,72 KB
  Inventarliste gæsteværelse Fladstrandshus.pdf

Medlem

Enhver, der er fyldt 15 år, kan optages som medlem af boligforeningen. 

Medlemsskabet er personligt, og indmeldelse sker ved indbetaling af ialt 300 kr. (200 kr. som er et medlemsindskud og 100 kr. som er et medlemsindskudsgebyr). Skal du også på venteliste er dette yderligere kr. 100,00 for første års venteliste. Så ved indmeldelse og opskrivning på venteliste koster det ialt kr. 400,00.

Ved indmeldelse skal der oplyses navn og adresse samt fødselsdag og -år,  mobilnummer og email adresse, og der udstedes et medlemsbevis med medlemsnummer.

Medlemsindskuddet på 200 kr. er et engangsbeløb, der indgår som ansvarlig kapital i boligforeningen. Ved udmeldelse tilbagebetales beløbet.

Om at bo i almen bolig

Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. 

Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over en del af de ledige lejligheder.


Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Lejen er balanceleje. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år.
Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler, ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen.

 

 

På de underliggende sider har vi beskrevet nogle af de ting, der kan være relevante for dig, som har lejet en bolig i en almen boligforening.

Husorden

Som beboer i Vesterport er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i din afdeling tager hensyn til hinanden og passer på afdelingens fælles faciliteter.

En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom - og for at undgå, at genere hinanden med unødvendig støj m.m.

Ved indflytning skriver man under på, at man har modtaget gældende husorden. Har du brug for at læse husordenen i netop din afdeling - finder du husordenen under din afdeling.


Som lejer er det dig, der har ansvaret for, at du, din familie og gæster overholder reglerne.

Se din afdelings husorden, under afdelingerne.

Istandstættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Der findes 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.

De fleste afdelinger i Vesterport har B-ordning - plejeboliger/ældreboliger i Vesterport er dog A-ordning. 

B-ordning: Ved B-ordning er boligen ikke istandsat ved indflytning. Beboerne indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Denne kan benyttes til boligens istandsættelse i den periode du bor i boligen.
Afdelingen betaler ved begge ordninger udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Beboerdemokratiet

Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer.

"Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv

og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og

blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning"

 
Som beboer i en almen boligforening, har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse og pasning af de fælles arealer.
Hvis afdelingen skal have nye vinduer eller døre, renoveret legepladsen eller lign., kan du som beboer få indflydelse på hvornår og hvordan dette skal foregå.
 
Deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Det er vigtigt at møde op til afdelingens møder. Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i boligafdelingen.

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således også af dig og det aktivitetsniveau, du har været med til at beslutte for afdelingen.
Beboerne vælger repræsentanter eller en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. Du kan selvfølgelig stille op til bestyrelsen.
 
Repræsentantskabet
Øverste myndighed i Vesterport er repræsentantskabet, der består af afdelingens repræsentanter og organisationsbestyrelsen.
Repræsentantskabet vælges på de årlige afdelingsmøder.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter.
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges organisationsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.
Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen ”Ny i afdelingsbestyrelsen”

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.
I pjecen "Medlem af organisationsbestyrelsen" kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen.
Læs Boligselskabernes Landsorganisation’s pjece:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"
kilde: BL’s hjemmeside.

Boligbytte og fremleje

Bytteret:

Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig. Lov om leje af almene boliger §69  Bl pjece her

Fremlejeret
Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Lov om leje af almene boliger §64 og 65

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet:
Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den i 1. pkt. nævnte anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.
Lov om leje af almene boliger §71

Hvad må du ændre i boligen

Boligen er din og du bestemmer, så længe du bor der.

Det gælder ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal være på væggene, men også om der f.eks. skal blændes en dør, sættes en skillevæg op, eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller måske indrettes på en helt anden måde.

Råderetten giver lejeren i en almen bolig større frihed til at bestemme over egen bolig, og mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov - både inde og uden for selve boligen.

Der skelnes mellem to former for råderet. Individuel råderet og kollektiv råderet.
Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet.
Kollektiv råderet betyder, at der er mulighed for, at lejernes individuelle projekter kan finansieres vha. lån i afdelingen.

BL har en brochurer om råderet 

Oversigt over huslejepriser

Ved at trykke på prislisten, får i de vejledende husleje priser.

 • 223,62 KB
  Prisliste 2022.pdf

Persondataforordning

Her kan du læse om Vesterports opdaterede persondataforordning

 

 • 218,80 KB
  Cookiepolitik.PDF
 • 771,44 KB
  PERSONDATAPOLITIK - behandling af personoplysninger om ansøgere og ansatte.pdf
 • 104,70 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information i forbindelse med optagelse på venteliste.pdf
 • 108,77 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information om behandling af personoplysninger ifm. Husordensklager.pdf
 • 109,01 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information om behandling af personoplysninger om deltagere i beboerdemokrati og repræsentantskab.pdf
 • 134,18 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information til lejerne i Boligforeningen Vesterport overordnet.pdf
 • 147,00 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information til lejerne i Boligforeningen Vesterport.pdf

 

 

Tilmeldning til betalingsservice

Du skal downloade app'en fra Betalingsservice - så kan du tilmelde dig til betalingsservice via den. Ellers kan du gøre det under din netbank eller igennem din bank personligt.

Læs mere her: Betalingsservice

Yderligere oplysninger:

Vesterports debitor gruppe nr.: 11037

Vesterports PBS nummer.: 02117177 

Udlejningsregler

Pr. 1. juli 2019 trådte nye udlejningsregler for almene boliger i kraft. Disse regler skal vi som en almen boligorganisation naturligvis efterleve.

Først lidt forklarende vedr. ventelister.

Medlemmer, som allerede bor i Vesterport og søger en anden bolig, kommer på en oprykningsventeliste, hvor man indplaceres efter anciennitet. Medlemmer, som ikke bor i Vesterport, kommer i stedet på en ekstern venteliste og her indplaceres man også efter anciennitet. Den eksterne venteliste kommer EFTER oprykningsventelisten.

Dvs. at ventelisten er delt i to – en oprykningsventeliste med ”bolighavende” medlemmer først og derefter kommer ”Ikke bolighavende” medlemmer.

De nye regler betyder, at HVER ANDEN lejlighed nu skal tildeles alene efter anciennitet uden skelen til, om man allerede er bolighavende i Vesterport eller ej. Ændringen af reglerne forventes dog ikke at få den store betydning for tildeling af lejligheder i Vesterport, da kun ca. 20% i dag tildeles til lejere med fortrinsret som bolighavende.

Der kommer ikke til at ske ændringer i måden at søge bolig på. Den ændrede tildelingsmåde sker automatisk.

Opskrivning på ventelisten koster det samme om det er på oprykningsventelisten eller den eksterne venteliste.

Betaler du det årlige ajourføringsgebyr skal du IKKE ved Vesterport betale yderligere for at komme på ventelisten. Du kontakter os blot på tlf. 9842 6111 og aftaler, hvilke lejligheder du gerne vil stå på ventelisten til.

Har du spørgsmål til, hvordan de nye regler kommer til at påvirke netop dig og din placering på ventelisten, kan du altid kontakte os på tlf. 9842 6111, mail: info@vesterport.dk 

 

Visitation

Vesterport har en del boliger, som Frederikshavn Kommune anviser. Det er som følgende:

 

Bangsbovej 19-25 - 30 plejeboliger.

L.P. Houmøllersvej - 34 ældreboliger.

Koktvedparken og Koktvedstien - 47 handicapboliger.

Birketoften - 14 boliger.

Søparken - 60 plejeboliger.

Ingeborgvej og Ravnshøj - 159 ældreboliger.

Strandgården -  40 plejeboliger.

Gl. Skagensvej - 29 handicapboliger.

 

Anvisning af ældre- og plejeboliger varetages af Frederikshavn Kommune

Visitationsenheden - tlf: 98 45 53 54 

Mail Post@Frederikshavn.dk

Att: Myndighedsafdelingen.

For generel information om ældre boliger og plejeboliger i Frederikshavn Kommune