Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Afdeling 55

Information

Afdeling 55 består af 72 fritliggende huse med store haver på mellem 300 og 700 m2.

 

Husene ligger fordelt i både den nordlige og sydlige del af byen.


Samtlige huse blev totalrenoverede i 2006-2007, hvor de blev genopbygget fra soklen.

Afdelingsbestyrelsen

Billede Beskrivelse Navn Adresse Telefon Email
Afdelingsbestyrelsesformand
Michael Iversen
Tunøvej 31
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Susanne Jørgensen
L.P. Houmøllersvej 15
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Claus Nielsen
Tunøvej 27

Afdelingsbestyrelsesmøder

 • 28,00 KB
  Arkiv
 • 32,30 KB
  230615 - Referat 15. juni 2023.pdf
 • 68,87 KB
  230824 - Referat 24. august 2023.pdf
 • 20,55 KB
  231102 - Indkaldelse 2. november 2023.pdf
 • 20,13 KB
  231123 - Indkaldelse 23. november 2023.pdf
 • 16,17 KB
  240126 - Indkaldelse 26. januar 2024.pdf
 • 84,89 KB
  240215 - Indkaldelse 15. februar 2024.pdf
 • 67,58 KB
  240215 - Referat 15. februar 2024.pdf
 • 57,86 KB
  240314 - Indkaldelse 14. marts 2024.pdf

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 28,00 KB
  arkiv
 • 491,15 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 23,13 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 152,49 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 522,65 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 81,27 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 76,68 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 480,36 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 297,30 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 70,70 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 200,77 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 84,38 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 38,58 KB
  2023 - Referat.pdf

 

Brugevejledning

 • 663,12 KB
  Brugervejledning afd 55 - 04.18.pdf

Din Vicevært

Lokalinspektør
Per Hansen
Søparken 1-7
Engparken
Lerstien
Ingeborgvej
Mejeri vej

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært) - Se døgnvagtordning  

NY DØGNVAGT ORDNING
Der er indført døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.

VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.

Energimærkning

Her kan du se hvordan din bolig og de andre boliger i afdeling er blevet energimærket. Energimærkning viser, hvor meget energi ejendommen bruger, ud fra:

- Samlet vurdering af ejendommens tilstand på en skala fra A til G, hvor er A er delt op i A2020, A2015 og A2010

- Forslag til energiforbedringer, der kan betale sig.

Hvis du har lyst til at læse mere om energimærkning, kan du prøve dette link, som er specifikt til energimærkning af boliger www.sparenergi.dk

For yderligere oplysninger om energioptimering henviser vi til forsyningen.dk

No configuration for [ktp:ifs].

 

Husdyr

Det er tilladt at holde to hysdyr i lejemålet. Boligtager har ansvaret for, at husdyrene ikke generer de øvrige beboer og har pligt til at rengøre efter dyrene, hvis uheldet er ude.

Overtrædelse af disse regler kan medføre krav om fjernelse af hysdyrene. det påhviler den enkelte beboer, at lovpligtige forsikring er tegnet. Det er ikke tilladt at holde kamphunde og fjerkræ.

Husorden

 • 307,51 KB
  Husorden.pdf

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2019 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for det kommende år:

Udskiftning af udhæng og stern.

Algebehandling af tagene.

Galleri Langtidsbudget

Vedligeholdelsesreglement

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Galleri

 

Klik på billederne for at se dem i en større udgave: