Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Christiansminde

Information

Christiansminde er bestående af 24 lejligheder tæt på byens centrum. Der er fælles bad og vaskeri i kælderen.

Afdelingsbestyrelsen

Billede Beskrivelse Navn Adresse Telefon Email
Afdelingsbestyrelsesformand
Jenny Larsen
Barfredsvej 46, st.
Billede ikke fundet
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Heidi Bruun
Barfredsvej 46, 1. 3

Afdelingsbestyrelsesmøder

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 24,00 KB
  Forslag
 • 228,51 KB
  2017 - Forslag.pdf
 • 28,92 KB
  2017 - Indkaldelse.pdf
 • 82,86 KB
  2017 - Referat.pdf
 • 151,15 KB
  2018 - Forslag.pdf
 • 23,46 KB
  2018 - Indkaldelse.pdf
 • 58,67 KB
  2018 - Referat.pdf
 • 160,16 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 21,50 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 58,49 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 488,76 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 23,61 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 62,45 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 479,53 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 34,90 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 67,01 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 481,92 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 36,68 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 67,56 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 290,92 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 36,60 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 102,92 KB
  2023 - Referat.pdf

Din Vicevært

Lokalinspektør
Per Christensen
Fregatvej 281-417
Prisevej 3-79 og 32-70
Vicevært
Annika Skovbo Pedersen
Danmarksgade 21, 22 og 24
Søgade 2-10
Rådhusstræde 1-7
Barfredsvej 46 og 48

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært)

DØGNVAGT ORDNING


Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.

Energimærkning

Vi har fået bygningen Barfredsvej 46-48 energimærket

Energimærke E

No configuration for [ktp:ifs].

For yderligere oplysninger omkring energioptimering henvises til forsyningen.dk

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr.

Husorden

 • 844,18 KB
  Husorden ny.pdf

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2019 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for det kommende år:

Vandinstallation hvert år.

Beplantning i Fællesarealer.

Løbende renovering af hegnfuger.

Galleri Langtidsbudget

Råderetten

I dag har alle beboere råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Vesterport's administration. Spør din lokalinsktør hvis du er i tvivl.

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Vedligeholdelsereglement

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkringliggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.
 

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Galleri