Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Ålbæk

Information

 

Afdelingen ligger på Gårdbovænget i Ålbæk, ca. 20 km nord for Frederikshavn og består af 15 rækkehuse. Boligerne ligger i et naturskønt område med store hedearealer, der giver mulighed for lange gåture i det fri. 

Afdelingsbestyrelsen

Der er ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen i øjeblikket.

Kontakt administrationen på tlf. 9842 6111 ved spørgsmål.

 

 

Afdelingsbetyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen er startet op fra september 2016.

Indkaldelse og referater vil komme her.

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 24,00 KB
  Arkiv
 • 242,81 KB
  2017 - Forslag.pdf
 • 28,82 KB
  2017 - Indkaldelse.pdf
 • 72,94 KB
  2017 - Referat.pdf
 • 150,47 KB
  2018 - Forslag.pdf
 • 23,82 KB
  2018 - Indkaldelse.pdf
 • 53,35 KB
  2018 - Referat.pdf
 • 153,90 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 22,03 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 51,68 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 480,10 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 24,15 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 52,13 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 479,31 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 35,00 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 71,92 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 486,25 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 36,49 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 71,98 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 160,66 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 36,54 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 68,70 KB
  2023 - Referat.pdf

Din Vicevært

Gruppeleder
Allan Svendsen
Ankerpladsen og Havnefronten
Grundtvigs Have og Strandgården
Gårdbovænget
Fladstrandsparken
Vicevært
Sune Hartmann Knudsen
Strandby og Elling
Gårdbovænget

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært)

DØGNVAGT ORDNING


Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.

Energimærkning

For yderligere oplysninger omkring energioptimering henvises til forsyningen.dk

Galleri

 

 

 

 

Husdyr

Det er tilladt at holde et husdyr – 1 hund eller kat i boligen. Boligtageren har ansvaret for at husdyret ikke generer de øvrige beboere og skal sørge for, at hunden føres i bånd på Vesterport's område og rengør, hvis der sker ”uheld”.

Husorden

 • 205,34 KB
  Husorden.pdf

 

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen, på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd. og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2019 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for det kommende år:

Tagbelægning afrenses.

Døre og vinduer, smøring og justering.

Udskiftning af køleskabe og komfurer.

Udskiftning af emhætter.

Træer og buske.

 

Råderetten

I dag har alle beboer råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Vesterport's administration. Spør din lokalinsktør hvis du er i tvivl.

 

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Vaskeri

Ålbæk har et fællesvaskeri. 

 

En vaskemaskine og en tørretumbler.

Alle beboerne har en vaskebrik og forbruget hæves sammen med huslejen.

Der er ligeledes mulighed for at bestille kontoudtog via mail. Hvis dette ønskes, skal der skrives en mail til info@vesterport.dk hvor der skal oplyses navn og adresse.

 

Vedligeholdelsesreglement

Gårdbovænget har B-ordning.

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkringliggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf