Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Midtbyen

Information

Vesterport råder over 86 attraktive boliger midt i Frederikshavn. Midtbyen ligger som navnet antyder, centralt med kort afstand til alt i byen: Bibliotek, biograf, offentlig transport, rådhus og byens gågade er nemt tilgængeligt, ligegyldigt hvilken af afdelingens ejendomme man bor i.

Flere af boligerne er handicapvenlige, og den korte afstand til alt gør dagligdagen betydeligt nemmere.

Der er ingen legepladser i afdelingen.

 

Der findes lejligeder i Søgade, Rådhusstrædet og Danmarksgade 22-24. 

 

Afdelingsbetyrelsen

Der er ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen i øjeblikket.

Kontakt administrationen på tlf. 9842 6111 ved spørgsmål.

Afdelingsbestyrelsesmøde

 • 64,00 KB
  Arkiv
 • 178,27 KB
  190108 - Indkaldelse 8. januar 2019.pdf
 • 162,96 KB
  190108 - Referat 8. januar 2019.pdf
 • 10,25 KB
  190306 - Indkaldelse 6. marts 2019.pdf
 • 528,59 KB
  190306 - Referat 6. marts 2019.pdf
 • 9,15 KB
  190502 - Indkaldelse 2. maj 2019.pdf
 • 59,86 KB
  190502 - Referat 2. maj 2019.pdf
 • 10,12 KB
  190626 - Indkaldelse 26. juni 2019.pdf
 • 535,34 KB
  190626 - Referat 26. juni 2019.pdf
 • 9,25 KB
  190808 - Indkaldelse 8. august 2019.pdf
 • 527,47 KB
  190808 - Referat 8. august 2019.pdf

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 28,00 KB
  Arkiv
 • 593,81 KB
  2017 - Forslag.pdf
 • 30,83 KB
  2017 - Indkaldelse.pdf
 • 185,24 KB
  2017 - Referat.pdf
 • 160,76 KB
  2018 - Forslag.pdf
 • 24,03 KB
  2018 - Indkaldelse.pdf
 • 132,02 KB
  2018 - Referat.pdf
 • 180,46 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 25,14 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 25,79 KB
  2019 - Indkaldelse-2.pdf
 • 197,29 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 486,23 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 24,18 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 82,05 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 479,81 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 35,70 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 106,73 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 484,72 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 37,25 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 81,92 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 190,83 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 37,26 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 84,44 KB
  2023 - Referat.pdf

Beboerklub

Der bliver jævnligt afholdt forskellige arrangementer i afdelingen.

 

Der har bl.a. været afholdt foredrag, filmfremvisning, fællesspisning med musikalsk underholdning, stolegymnastik, julefrokost og sommerudflugt - arrangementerne annonceres  ved opslag i opgangene.

Torsdagsklubben: Hver torsdag kl 14.30 til 17.00 i Gildesalen Danmarksgade 22 A - der er ingen tilmelding.
 

Brugervejledning

 • 301,74 KB
  Brugervejledning afd 7 - 0218.pdf

Lokalinspektør og din vicevært

Lokalinspektør
Per Christensen
Fregatvej 281-417
Prisevej 3-79 og 32-70
Vicevært
Annika Skovbo Pedersen
Danmarksgade 21, 22 og 24
Søgade 2-10
Rådhusstræde 1-7
Barfredsvej 46 og 48

Døgn vagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært) - Se døgnvagtordning  

DØGNVAGT ORDNING
Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.

Energimærkning

For yderligere information omkring energioptimering henviser vi til forsyningen.dk

Gildesale

Det er kun beboere i afd. 7, der kan leje gildesalene i afdelingen. Hvis du ønsker at leje en af gildesalene, skal du kontakte administrationen på tlf.: 98 42 61 11
 

Danmarksgade 22 A

Danmarksgade 22A 
Der er plads til 50 personer. 

LejeperiodeLeje
Almindelig leje700
Korttidsleje - mandag til torsdag300

 

Galleri

Gæsteværelser

Gæsteværelserne i Danmarksgade udlejes ved henvendelse til administrationen på tlf. nr. 98 42 61 11.

Det er kun beboere i afdelingen som kan leje gæsteværelserne.

Danmarksgade 22 A

2 stk. værelser m/fælles bad og toilet.

LejeperiodeLeje
Pr. dag100
Fredag til mandag250

 

Midtbyen gæsteværelser

Husdyr

Husdyr er ikke tilladt i afdelingen.

Husorden

 • 438,36 KB
  Husorden.pdf

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2019 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for de kommende år:

Maling af kældergange i Rådhusstræde.

Maling af gildesalen Rådhusstræde.

Beplantning generelt i hele afdelingen.

Udskiftning af komfurer / emhætter.

Service på elevatorer.

 

Galleri Langtidsbudget

Råderetten

I dag har alle beboer råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Vesterport's administration. Spør din lokalinsktør hvis du er i tvivl.

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Vaskeri

Midtbyen har følgende fællesvaskerier:

Rådhusstræde

Danmarksgade 22-24

Vedligeholdelsesreglement

Alle beboere i Midtbyen har B-ordning.

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkringliggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Galleri