Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Fælledbo

Information

Fælledbo er en børnevenlig afdeling med masser af grønne områder og legepladser for både store og små. Der er også en indhegnet multibane, som kan bruges til fodbold og alverdens andre aktiviteter. Området er godt skærmet af for trafik, og skolevejen til Frydenstrand Skole er beskyttet blandt andet med tunnel under Skagensvej.

Afdelingen ligger i Frederikshavns nordlige del tæt på både Palmestranden og Rønnerhavnen, og der er gode busforbindelser og indkøbsmuligheder og mulighed for at leje både garage, gildesal og gæsteværelser.

De 354 boliger er fra 70'erne og 80'erne, hvor det ældste byggeri og udearealerne har været gennem en omfattende renovering i 2007, hvilket har givet området et harmonisk præg. Alt er opført i et og to plan, og alle boliger har egen have.


Knap en trejdedel af boligerne er lavenergiboliger, der har ventiationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget sørger for et godt indeklima og giver samtidigt lav varmeregning.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsesformand
Britta Bugge
Flotillevej 78
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Kirsten Beith
Prisevej 37
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Lone Nielsen
Flotillevej 116
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Jonas Hyttel Andreasen
Flotillevej 122
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Johnny Kristensen

Afdelingsbestyrelsesmøder

 • 28,00 KB
  2018
 • 28,00 KB
  2019
 • 12,00 KB
  2020
 • 12,00 KB
  2021
 • 80,00 KB
  tidligere år
 • 130,83 KB
  220207 - Indkaldelse 7. februar 2022.pdf
 • 140,45 KB
  220207 - Referat 7. februar 2022.pdf
 • 135,65 KB
  220404 - Indkaldelse 4. april 2022.pdf
 • 147,42 KB
  220404 - Referat 4. april 2022.pdf
 • 130,65 KB
  220607 - Indkaldelse 7. juni 2022.pdf
 • 131,82 KB
  220801 - Indkaldelse 1. august 2022.pdf
 • 140,80 KB
  220801 - Referat 1. august 2022.pdf
 • 130,01 KB
  221003 - Indkaldelse 3. oktober 2022.pdf
 • 138,08 KB
  221003 - Referat 3. oktober 2022.pdf
 • 130,01 KB
  221205 - Indkaldelse 5. december 2022.pdf
 • 138,59 KB
  221205 - Referat 5. december 2022.pdf
 • 137,46 KB
  230206 - Indkaldelse 6. februar 2023.pdf
 • 131,45 KB
  230403 - Indkaldelse 3. april 2023.pdf
 • 134,55 KB
  230403 - Referat 3. april 2023.pdf
 • 138,33 KB
  230603 - Indkaldelse 3. juni 2024.pdf
 • 135,07 KB
  230606 - Indkaldelse 6. juni 2023.pdf
 • 131,93 KB
  230606 - Referat 6. juni 2023.pdf
 • 132,90 KB
  230807 - Indkaldelse 7. august 2023.pdf
 • 133,85 KB
  230807 - Referat 7. august 2023.pdf
 • 139,82 KB
  231003 - Indkaldelse 3. oktober 2023.pdf
 • 134,25 KB
  231204 - Indkaldelse 4. december 2023.pdf
 • 137,06 KB
  231204 - Referat 4. december 2023.pdf
 • 133,65 KB
  240205 - Indkaldelse 5. februar 2024.pdf
 • 139,11 KB
  240205 - Referat 5. februar 2024.pdf
 • 135,27 KB
  240408 - Indkaldelse 8. april 2024.pdf

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterports administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterports administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fællesarealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 28,00 KB
  Arkiv
 • 187,65 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 37,67 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 99,06 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 730,63 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 26,43 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 230,20 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 1,71 MB
  2021 - Forslag.pdf
 • 71,38 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 57,46 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 565,32 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 72,69 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 103,19 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 209,04 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 73,39 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 126,11 KB
  2023 - Referat.pdf

Beboerklubber

Klub40

Social hygge for beboere over 40 år. 

Tirsdag i ulige uger kl. 13.30 - 15.30.

 

Koster 20. kr. pr. gang, som går til indkøb til klubben. 

 

Bjarne, tlf. 30 33 81 76.

Jan, tlf. 29 93 91 77

 

 

 

 

Dartklub

Opstart onsdag den 16. november 2022. 

Hver onsdag kl. 14.00 - 17.00. 

Det er gratis at deltage. 

 

Bjarne, tlf. 30 33 81 76. 

Jan, tlf. 29 93 91 77

 

Din Vicevært

Lokalinspektør
Per Christensen
Fregatvej 281-417
Prisevej 3-79 og 32-70
Vicevært
Henrik Sørensen
Fregatvej 9-51
Fregatvej 71-279
Vicevært
Jesper Gaardbo
Fregatvej 1-7 og 53-69
Flotillevej 2-144
Prisevej 2-30

Døgnvagt ordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært).

DØGNVAGT ORDNING
Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.

Energimærkning

Her kan du se, hvordan din bolig og de andre boliger i afdelingen er blevet energimærket. 

Energimærkning viser, hvor meget energi ejendommen bruger, ud fra:

 • Samlet vurdering af ejendommens tilstand på en skala fra A til G, hvor er A er delt op i A2020, A2015 og A2010
 • Forslag til energiforbedringer, der kan betale sig. 


Hvis du har lyst til at læse mere om energimærkning, kan du prøve dette link, som er specifikt til energimærkning af boliger  www.sparenergi.dk

 • 76,00 KB
  se flere energimærker
 • 1,38 MB
  Flotillevej 1.pdf
 • 88,97 KB
  Flotillevej 14 - 18.pdf
 • 86,91 KB
  Flotillevej 28 - 32.pdf
 • 87,34 KB
  Flotillevej 8-12.pdf

For yderligere oplysninger omkring energioptimering henvises til forsyningen.dk

Garage udlejnings regler

 • Garager kan lejes af enhver boligtager i FÆLLEDBO og af VESTERPORTS driftsafdeling
 • Garagelejen skal dække omkostningerne til drift og finansiering
 • Garagen vil blive tildelt den ansøger, der indenfor afdelingen har stået længst på garageventelisten og kan fremvise registreringsattest på bil. Der kan kun tildeles en garage pr. boliglejemål
 • Bytning af garager kan tillades efter nærmere aftale med administrationen. Lejere af garager kan ikke overdrage garagen til andre beboere, men garagemålet skal opsiges, hvorefter administrationen sørger for genudlejning. 
 • Indgåelse af garagelejemål sker ved oprettelse af " tillæg til Lejekontrakt" for boligen. Sammen med underskrivelse af tillægget betales det fastsatte depositum på kr. 1.000,- der tilbagebetales ved fraflytning af garagelejemålet, med mindre der modregnes for misligholdelse.
 • Garagernes brug er fortrinsvis til køretøjer. Hvis der ønskes væsentlige forandringer i garagen, skal der forinden søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen.
 • Af hensyn til belastningen af el-nettet, er det forbudt at opsætte varmeovne eller lignende. Brandfarlige væsker skal opbevares i forsvarlig emballage. 
 • Brug af åben ild er forbudt.   
 • Det påhviler lejeren at foretage den almindelige indvendige vedligeholdelse, ligesom der skal holdes almindelig orden i og udenfor garagen. Misligholdelse kan medføre opsigelse af lejemålet. Ved fraflytning skal inventar og lignende være fjernet, idet garagen indvendigt forventes at henstå rengjort og i vedligeholdt stand.

Gildesal

Flotillevej 3
Der er plads til 100 personer
Gildesalen på Flotillevej udlejes ved henvendelse til Vesterport's administration på tlf. nr. 98 42 61 11. 

Lejeperiode - BEBOERE     LejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn   8008001.600
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer200200400
Hverdagsleje 12-24 timer400400800
Lejeperiode - MEDLEMMERLejeDepositumI alt
Almindelig leje 2 døgn1.6001.6003.200
Korttidsleje:   
Hverdagsleje 0-12 timer400400800
Hverdagsleje 12-24 timer8008001.600

Korttidsleje er kun muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, dog ikke helligdage

 

 

Galleri gildesal

Gæsteværelse

Det er muligt at leje gæsteværelset i Fælledbo, som er beliggende på Flotillevej 3, hvor der er indgang ved siden af gildesalen.
Gæsteværelset har en god standard.

LejeperiodeLeje
Leje pr. hverdag125
Leje pr. weekend - fredag til mandag325
Udover 3 overnatninger pr. dag500

 • 38,30 KB
  Inventarliste gæsteværelse Fælledbo.pdf

Galleri gæsteværelse

Hjerterstarter

Fælledbo har en hjerterstarter opsat i tilknytning til gildesalen i Fælledbo - Fregatvej 3.

Hjertestarteren er opsat udendørs, så der er adgang til den hele døgnet rundt.

Opsætningen af hjertestartere er et led i bestræbelserne på at skabe så trygge og sikre rammer for vores beboere som overhovedet muligt.

I tilfælde af et hjertestop kan hurtig brug af en hjertestarter være forskellen på liv og død.

Det er desværre ikke nok kun at sætte hjertestarteren op. Man skal også vide, hvordan man skal betjene hjertestarteren, såfremt uheldet er ude. Derfor er alt personale i Vesterport – både viceværter, håndværkerafdeling samt administration-, blevet uddannet i brugen af disse.

Hjertestarteren er noteret på Trygfondens hjemmeside.

Husdyr

Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat i boligen.

Hunden / katten skal registreres hos Vesterport's administration.

Boligtageren har ansvaret for, at husdyret ikke generer de øvrige beboere.

Boligtageren skal ligeledes sørge for, at hunde føres i snor overalt på Fællesbo’s område og skal samle op, hvis der sker ”uheld”.

Poser til dette formål udleveres gratis hos inspektøren/viceværterne.

Overtrædelse af disse regler kan medføre krav om fjernelse af husdyret.

Vesterport kan dispensere fra reglen om 1 husdyr, hvor særlige forhold gør sig gældende.

En dispensation er et tillæg til lejekontrakten og fremsendes af Vesterport's administration. 

 • 244,05 KB
  Registrering af husdyr 14.02.2022.pdf

Husorden og brugevejledning

 • 1,08 MB
  Afd. 5 - Husorden og brugervejledning.pdf

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2019 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for det kommende år:

Udskiftning af fugebånd omkring vinduer og døre i 2021.

El vandvarmer udskiftes eller repareres.

Udskiftning af zinkanoder i varmvandsbeholder.

Oliebehandling af udhuse og vindfang.

Beklædning af skure ved de røde bygninger i 2020-2021.

Beplantning

Galleri Langtidsbudget

Råderetten

I dag har alle beboere råderet over deres bolig - det betyder at man gerne må forbedre eller ændre sin almene bolig.

Der skal søges tilladelse hos Vesterport's administration.

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Solcelle el-produktion

Fælledbo har investeret i et solcelleanlæg.

Anlægget forventes at producerer ca 24.000 kwh pr. år.

El-produktionen dækker forbrug af el i vaskeri og gildesalen.

 

Vaskeri

Sammen med nøglerne til lejligheden har du fået udleveret 1 stk. vaskebrik.


Pas godt på vaskebrikken, skulle den blive væk, kan en ny bestilles ved viceværten - men den koster 75 kr. 

Vaskeriet vil være åbent fra kl. 07.00 - 23.00. Sidste vasketur kan reseveres kl. 19.00 til kl. 21.00, og dørene vil automatisk blive aflåst kl. 23.00, således at døren kun kan åbnes inde fra vaskeriet.

Der er monteret 5 stk. store 7 kg. vaskemaskiner og 3 stk. tørretumblere

Det er muligt at reservere vasketid på internettet - følg vejledningen i "Nortec vaskerivejledning". Man reserverer de 2 store vaskemaskiner samt 1 tørretumbler i 2 timer. Har man ikke taget vaskemaskinerne i brug 30 min. efter reservationstidens start, bortfalder reservationen - og andre kan frit benytte maskinerne. For tørretumbleren er tiden forskudt 1 time, således at hvis en vasketur er reserveret fra kl. 09.00 til kl. 11.00 er reservationstiden for tørretumbleren fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Efter kl. 21.30 kan vaskemaskinerne ikke starte.
Efter kl. 22.30 kan tørretumbleren ikke starte.

1 vaskemaskine og 1 tørretumbler, samt rullen er til fri afbenyttelse - uden reservation. Centrifugen kan gratis benyttes, og det er en god ide at bruge den, da det sparer tid i tørretumbleren.

Priserne incl. vaskemiddel er følgende:

Stor vaskemaskine kr. 13,- pr. tur
Tørretumbler kr. 1,- pr. 6 minutter
Rulle kr. 2,- pr. 20 minutter

Der er adgang til tørregården direkte fra vaskeriet.

HUSK - Når vaskeriet benyttes - at aftørre maskiner og borde, så de efterfølgende kan overtage et rent vaskeri - og HUSK at filtret under lågen til tørretumbleren skal tørres af for fnug og lign. 

Børn under 16 år har ikke adgang i vaskeriet uden ledsagelse af en voksen. Hvis vaskeriet forlades, mens du har vasketur, skal du sørge for at døren er låst, når du forlader vaskeriet.

Vi håber hermed på forhånd at have givet svaret på de fleste spørgsmål og opfordrer til at kontakte viceværten, hvis der opstår problemer.
Viceværtens kontor er på Flotillevej 3, og han kan træffes på hverdage mellem kl. 7-15 på tlf. 23 33 57 32 eller send mail til drift3@vesterport.dk

 • 1,04 MB
  Nortec vaskerivejledning.pdf

Galleri vaskeri

Vedligeholdelsesreglement

Alle boliger i Fælldebo har en B-ordning.

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Galleri