Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Det Gamle Vesterport

Information

Afdeling 1 er Vesterports ældste byggeri. Beboersammensætningen er en skøn blanding af børnefamilier, unge mennesker og seniorer, hvilket giver en god alsidighed og dynamik i hverdagen.

Området har mange grønne oaser, legepladser til de mindste og en driftig afdelingsbestyrelse, som sørger for et væld af aktiviteter for alle aldre. Der er aktiviteter i løbet af året, som afdelingsbestyrelsen informerer om i beboerbladet samt ved opslag.

Det gamle Vesterport ligger centralt i byen tæt på adskillige skoler og med gode busforbindelser. Beboerne har mulighed for at leje garager og der er adgang til 1 gildesal som kan lejes ved henvendelse til Vesterport's administration. Der er ved at blive bygget gæsteværelser, som beboerne kan leje - mere om det, når det er færdige.

Afdelingen består af 538 boliger, hvoraf langt de fleste er i etagebyggeri, men et mindre antal er rækkehuse. Afdelingen er løbende renoveret. Over de seneste 10 år er en stor del af både køkkener og badeværelser blevet udskiftet, vinduer og tage er udskiftet næsten alle steder.

 

Helhedsplan for afdeling 1 godkendt.

På et ekstraordinært afdelingsmøde 7. oktober godkendte beboerne i afdeling 1 – Det Gamle Vesterport – en helhedsplan for afdelingen.

Udover energirenovering og opretning af byggeskader og nedslidte bygningsdele,  omfatter helhedsplanen også en ombygning af 120 lejligheder til tilgængelighedslejligheder.

Renoveringen af afdelingen har et samlet budget på ca. 463 mill. kr.

Renoveringen forventes at påbegynde medio 2022 og forventes afsluttet ved udgangen af 2025.

I forbindelse med renoveringen vil afdelingens beboere være genhuset, mens der arbejdes i og omkring deres lejlighed. Afhængig af hvor omfattende arbejder der skal laves i den enkelte lejlighed bliver genhusningsperioden 3- 8 måneder.

 

Vesterport genhuser alle beboere i perioden, hvor din lejlighed skal renoveres. Kontakt administrationen ved spørgsmål på tlf. 9842 6111

Læs om renoveringen i brochuren her!

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsesformand
Lene Heisel
Knudensvej 82 2.tv.
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Jette Sørensen
Knudensvej 80 st.h.
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Marianne Fjeldal
Rosborgvej 2 st.h.
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Anne Jørgensen
Lindegårdsvej 61 st.v.
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45,2.h
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Inge Pape Andersen
Knudensvej 84 2.th.
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Lidia Alicja Wróbel
Stenbakkevej 68

Afdelingsbestyrelsesmøder

 • 96,00 KB
  fra tidligere år
 • 74,42 KB
  230111 - Indkaldelse 11. januar 2023.pdf
 • 79,99 KB
  230111 - Referat 11. januar 2023.pdf
 • 21,80 KB
  230301 - Indkaldelse 1. marts 2023.pdf
 • 84,61 KB
  230301 - Referat 1. marts 2023.pdf
 • 20,88 KB
  230417 - Indkaldelse 17. april 2023.pdf
 • 80,65 KB
  230417 - Referat 17. april 2023.pdf
 • 21,56 KB
  230614 - Indkaldelse 14. juni 2023.pdf
 • 83,77 KB
  230614 - Referat 14. juni 2023.pdf
 • 81,38 KB
  230816 - Referat 16. august 2023.pdf
 • 21,60 KB
  231011 - Indkldelse 11. oktober 2023.pdf
 • 81,98 KB
  231023 - Referat 11. oktober 2023.pdf
 • 22,00 KB
  231115 - Indkaldelse 15. november 2023.pdf
 • 82,49 KB
  231115 - Referat 15. november 223.pdf
 • 21,81 KB
  240110 - Indkaldelse 10. januar 2024.pdf
 • 83,17 KB
  240110 - Referat 10. januar 2024.pdf
 • 21,62 KB
  240228 - Indkaldelse 28. februar 2024.pdf
 • 85,20 KB
  240228 - Referat 28. februar 2024.pdf
 • 85,56 KB
  240403 - Referat 3. april 2024.pdf
 • 74,34 KB
  240522 - Indkaldelse 22. maj 2024.pdf
 • 89,46 KB
  240522 - Referat 22. maj 2024.pdf
 

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser

Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 24,00 KB
  Arkiv
 • 258,12 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 23,65 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 141,78 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 615,42 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 23,04 KB
  2020 - Indkaldelse ekstraordinært afd.møde 071020.pdf
 • 27,71 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 31,67 KB
  2020 - Informationsmøder.pdf
 • 1,19 MB
  2020 - Referat ekstraordinært afd.møde 071020.pdf
 • 128,03 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 669,95 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 113,55 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 137,04 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 683,73 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 116,65 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 171,17 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 566,62 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 115,94 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 202,27 KB
  2023 - Referat.pdf
 

Beboerklubber


Der er ingen beboerklubber i afdelingen for tiden.
Afdelingsbestyrelsen ser gerne, at der fra beboerne kommer forslag til aktiviteter - til glæde for børn, unge og ældre.. Vi er villige til at støtte nye initiativer med råd, vejledning og økonomi.

Har du forslag til aktivitet m.v. så kontakt venligst
Lene Heisel, Formand tlf 20 73 17 08

Din Vicevært

Lokalinspektør
Per Myrup Ritter
Vicevært
Peter Jensen
Knudensvej 9A - 11F, 13A - 13G, 27 - 45
Stenbakkevej 38 - 78, 41 - 71
Rosborgvej 2 - 6
Vicevært
Leon Aage Møller
Lindegårdsvej 21 - 63
Vicevært
Jesper Hansen
Abildgårdsvej 24 - 30
Knudensvej 33 - 45 + 54 - 84
Vicevært
Kenneth Sørensen
Abildgårdsvej 43 - 49
Lindegårdsvej 7 - 19
Stenbakkevej 29 - 39

 

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært)

NY DØGNVAGT ORDNING
Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.
 

Energimærkning

I forbindelse med udførelse af helhedsplan i 2021 vil bygningerne blive energioptimeret og energimærkning vil fremgå efterfølgende.

For oplysninger om energioptimering kan vi henvise til Forsyningen.dk 

Garager / carport

Det er muligt at leje garage og carport uanset om man har bil eller ej. Garagerne er beliggende på Lindegårdsvej, Abildgårdsvej, Stenbakkevej og Rosborgvej. Carporte er beliggende på Stenbakkevej. 
Leje af garage/carport koster fra kr. 225,00 om måneden. Beløbet vil blive opkrævet på din husleje.

For at få en garage/carport skal man være opskrevet på garageventelisten, som koster kr. 100,00 om året. Ventelisten bliver opdateret den 1. og den 15. hver måned. Garager og carporte bliver tildelt efter medlemsnummer og anciennitet på garageventelisten.

For at komme på venteliste kontakter du udlejningsafdelingen. 

Du skal regne med et par års ventetid på en garage, kortere tid på en carport.

Gildesale

Det Gamle Vesterport har 1 gildesal.
Gildesalen ligger på Abildgårdsvej 35, og udlejes ved henvendelse til Vesterport's administration på tlf. nr. 98 42 61 11

Abildgårdsvej 35

Der er plads til 100 personer

Lejeperiode      Leje DepositumIalt
Almindelig leje1.4001.4002.800
Korttidsleje:   
Hverdags leje 0-12 timer350350700
Hverdags leje 12-24 timer7007001.400

Korttidsleje er muligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

 

Link 

Abildgårdsvej 35

Gæsteværelser

Der er 3 gæsteværelser i afdeling 1 - Det gamle Vesterport.

OBS - der må max være 2 personer i værelse 1 og 2  og 2 voksne og 2 børn i værelse 3. Dette pga. brandregulativer.

 

GÆSTEVÆRELSERNE KAN KUN LEJES AF BEBOERE I AFDELING 1. 

 

Der er 2 fælles toilet og bad samt fælles køkken til alle 3 værelser.

Pris pr. døgn er kr. 150,00 og betales via MobilePay eller kontant.

 

Der er IKKE tilladt at have husdyr i gæsteværelserne. Madlavning i køkken ikke tilladt.

 

De er blevet bygget i 2020 - og renoveret i 2024!

For udlejning og yderligere spørgsmål - kontakt afdelingsbestyrelsen i følgende tidsrum:

Tlf. nr.: 6142 2765

man-tirsdag: kl. 16.00 - 18.00

resten af ugen: kl. 15.00 - 17.00

Overhold venligst telefonens åbningstider!

Galleri

Hjertestarter

Det Gamle Vesterport har en hjertestarter der er opsat ved  gildesalen Abdilgårdsvej 35.

Hjertestarteren er opsat udendørs, således at der er adgang til den hele døgnet rundt.

Opsætningen af hjertestartere er et led i bestræbelserne på, at skabe så trygge og sikre rammer for vores beboere som overhovedet muligt.

I tilfælde af et hjertestop, kan hurtig brug af en hjertestarter være forskellen på liv og død.

Det er desværre ikke nok kun at sætte hjertestarteren op. Man skal også vide, hvordan man skal betjene hjertestarteren, såfremt uheldet er ude. Derfor er alt personale i Boligforeningen Vesterport – både viceværter, håndværkerafdeling samt administration-, blevet uddannet i brugen af disse.

Hjertestarteren er noteret på Trygfondens hjemmeside.

Husdyr

Det er tilladt at holde en registreret og

sterliseret/kastereret indekat i afdelingen. 

Registreringsblanket skal afleveres i administrationen. 

Til altanen er der mulighed for at købe et net til lukning. Kontakt din vicevært.

 • 40,14 KB
  Registering af indekat.pdf
 

Husorden og brugervejledning

 • 731,63 KB
  Husorden og brugervejledning.pdf

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Langtidsbudget

På afdelingsmøde i september 2021 blev langtidsbudget forelagt og godkendt.

Speciel for det kommende år:

Reparation af fuger i udvendige murer.

Legeredskaber.

Defekte kloakledning og tilhørende brønde.

Udskiftning af sanitet.

Udskiftning af defekte emhætter.

Vejbrønde renses.

Beplantning.

 

Galleri langtidsbudget

Solcelle anlæg

Det Gamle Vesterport investerede i 2012 i solcelleanlæg.
Anlægget er på ca. 72.000 kwh på årsbasis.
 

Anlægget er på 3 blokke på Lindegårdsvej. El- produktionen bruges i fællesareraler herunder vaskerierne.

 

 

Parkeringspladser

Parkeringspladser er registeret under færdselsloven.

Det betyder, at man kun må parkere i de afmærkede båse. 

HUSK at der ikke er p-plads afmærkninger langs Lindegårdsvej, da parkering her kan give problemer med tilkørsel for udrykningskøretøjer.

Indenfor de sidste par år har Det gamle Vesterport etableret flere parkeringspladser rundt i afdelingen.

Det gamle Vesterport råder over ca. 297 stk. samt ca. 50 stk. på kommunale veje.

 

Råderetten

I dag har alle beboere råderet over deres bolig - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Boligforeningen Vesterport. Spør din lokalinsktør hvis du er i tvivl.

 

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

 • 30,24 KB
  Ansøgning om råderet.pdf

Varmemåler - se dit varmeforbrug via internet.

Det gamle Vesterport har indgået en aftale med varmemåler firmaet Palle Mørch, De nye varmemålere har dagligt overførsel af forbrug til internettet.

Du kan følge dit forbrug, sammenligne forbruget med sidste år, sammenligne forbruget med andre lejligheder.

Du har modtaget et brugernavn og kode. Hvis ikke kontakt venligst administrationen info@vesterport.dk

Se dit varmeforbrug på Metrius 

Vaskeri

Alle har adgang til et fællesvaskeri, beliggende i kælder eller ved et rum i ænden af rækkehusene.

Du får kun adgang til et vaskeri.

De fleste vaskerier indeholder en vaskemaskine, en tørretumbler og en strygerulle.

Der betales for forbrug og beløbet opkræves via husleje. 

Hvis du ikke er enig i dit forbrug har du mulighed for at bestille et kontoudtog

Reservation kan ske via internettet.

 • 1,04 MB
  Nortec vaskerivejledning.pdf

Foto vaskeri

Vedligeholdelsesreglement

Alle boliger i Det gamle Vesterport har en B-ordning.

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Det gamle Vesterport Galleri